zagotavljanje kakovosti

Kvaliteto procesov vsako leto potrjujemo s standardom ISO 9001.

Z nenehnimi izboljšavami proizvodnih procesov dosegamo boljšo kakovost, boljši nadzor nad kvaliteto izdelka ter kratke proizvodne roke. Skrbimo za upoštevanje vseh zakonov, uredb in predpisov, ki zajemajo naše področje delovanja.

Sistem vodenja kakovosti temelji na zahtevah avtomobilskih standardov IATF 16949 in VDA 6.3. S stalnim izobraževanjem zaposlenih smo ves čas v koraku z novimi zahtevami tako v avtomobilski kot tudi v drugih industrijah, ter pripravljeni slediti spremembam na trgu.

Postali smo »3M Preferred Converter«

3M najvišje priznanje obdelovalca materialov dodeli le izbranim partnerjem, kar potrjuje našo odličnost pri delu, dokazuje naše znanje ter utrjuje medsebojni odnos z 3M. Smo prvo podjetje v Sloveniji, ki je prejelo ta naziv in eno od osmih v celotni CEE regiji.

V proizvodne procese uvajamo nove načine in tehnologije kontrole izdelkov.

S tesnim sodelovanjem z dobavitelji materialov uspemo izboljšati proces izdelave izdelkov in zmanjšujemo število napak.